Facebook oldalunk

TLG Facebook oldala

Elérhetőségek

Titkárság
Reidlné Reinhardt Ildikó
+36 74 448 012
hegyhat@hisk.hu

 

Intézményvezető

Bán Tamás
+36 74 548 018
bantamas@hisk.hu

 

Tagintézmény-vezető
Szűcs Rozália
+36 74 676 094
szucsroza@hisk.hu

 

Kollégiumvezető

Czechmeiszter Dávid
+36 74 448 301
cmdavid@hisk.hu

 

Gazdasági ügyintéző

Takács Attiláné:
+36 74 448 366
gazdir@hisk.hu

Média

Naptár

Támogatók

Jelenlegi hely

Címlap

 

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon.

Az Osztrák Nyelvi Diploma (ÖSD) nyelvvizsga magyarországi nyelvvizsgahelyeként az "ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch)" megszerzésére kínálunk lehetőséget intézményünkben.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. A Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak. 

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. A sikeres vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

 

 

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik akkreditációval:

  • B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C
  • B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C
  • C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

 

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen.

 

Akkreditált nyelvvizsgák:

  • alapfok: Zertifikat B1 (ZB1) és Zertifikat B1 ZB für Jugendliche
  • középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD)
  • felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (C1 OD)

 

Magyarországon honosítható nyelvvizsgák:

  • A2 Grundstufe Deutsch 2 (A1 GD2)

 

ÖSD Zetificat B2 nyelvvizsga részletes leírása

Osztrák Intézet honlapja

ÖSD hivatalos honlapja

ÖSD Modellvizsgák - letöltés jobb oldalon, zöld mezőben

 

A jelentkezés módja

ÖSD fogyatékkal élők számára