Jelenlegi hely

Címlap

 

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon.

Az Osztrák Nyelvi Diploma (ÖSD) nyelvvizsga magyarországi nyelvvizsgahelyeként az "ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch)" megszerzésére kínálunk lehetőséget intézményünkben.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. A Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak. 

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. A sikeres vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

 

 

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik akkreditációval:

  • B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C
  • B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C
  • C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

 

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen.

 

Akkreditált nyelvvizsgák:

  • alapfok: Zertifikat B1 (ZB1) és Zertifikat B1 ZB für Jugendliche
  • középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD)
  • felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (C1 OD)

 

Magyarországon honosítható nyelvvizsgák:

  • A2 Grundstufe Deutsch 2 (A1 GD2)

 

Jelentkezés módja

Intézményünkben tartott ÖSD nyelvvizsgára rendszerint január végén, február elején kerül sor, a pontos vizsgaidőpontot legkésőbb előző év december 1-ig megjelenítjük honlapunkon az "ÖSD Nyelvvizsga" menüpont alatt.

A vizsgára jelentkezés: a kitöltött jelentkezési lap elküldésével a hegyhat@hisk.hu címre. A jelentkezési lapot pdf és word formátumban elérhetővé tesszünk honlapunkon a vizsgát megelőző év novemberéig. Kérjük, hogy a kitöltést lehetőség szerint számítógéppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan, hiánytalanul végezzék el, majd a lapon feltüntetett időpontig szíveskedjenek megküldeni számunkra emailben (kézi kitöltés esetén scannelve vagy lefényképezve).
 
A vizsgát megelőző 2 héttel emailben elküldjük minden jelentkezőnek a vizsgabeosztását és az egyedi azonosítóját. Az egyedi azonosítóval a vizsgázó az írásbeli vizsgát követő harmadik hét után megtekintheti eredményeit a http://oi.netfocus.hu/ weboldalon. A kiküldött értesítőn szerepelnek a jelentkezők személyes adatai, amit kérjük ellenőrizzenek, és pontatlanság esetén értesítsék a gimnázium titkárságát emailben a hegyhat@hisk.hu címen, vagy telefonon a +36 74 448 012-es számon.
 
Az írásbeli vizsgát megelőző 1 órában regisztrációt végzünk, melyhez kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat. A regisztráció során a vizsgázónak még lehetősége van jelezni az adataiban előforduló esetleges hibát. A vizsgázó aláírásával elfogadja, hogy minden adat a valóságnak megfelel, pontatlanság esetén hibásan kiállított bizonyítvány javításáért a teljes anyagi felelősség őt terheli.
 
A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

 

Jelentkezési lap - 2020 (pdf)

Jelentkezési lap - 2020 (docx - word dokumentum)

 

Vizsgaszabályzat

 

ÖSD fogyatékkal élők számára

ÖSD Vizsgarendszer részletes leírása

ÖSD Zetificat B2 nyelvvizsga leírása

Osztrák Intézet honlapja

ÖSD hivatalos honlapja

ÖSD Modellvizsgák - letöltés jobb oldalon, zöld mezőben